Nordisk Automation

KOMPETENCER

Hvorfor vælge Nordisk Automation?

Nordisk Automation er en dynamisk "letbenet" mindre virksomhed med brede kompetencer. Som kunde vil du opleve fordelen ved en lille organisation med en effektiv og hurtig beslutningsprocess. Fleksibilitet er i højsædet og prisen er konkurrencedygtig, idet der ikke et et stort administrativt "overhead".

Hvad kan vi bruges til?

Nordisk Automation udfører de fleste typer opgaver indenfor automation. Vi motiveres af udfordrende opgaver og laver gerne projekter, hvor mange komplekse dele skal bindes sammen til ét system. Det vil typisk være projekter, hvor PLC, SCADA og database skal gå op i en højere enhed.

Nordisk Automation tilbyder også hjælp til design, implementering, idriftsættelse og dokumentation på konsulentbasis, hvor vi indgår i kundens organisation over en kortere eller længere periode. Vi kan hidkaldes i spidsbelastningsperioder for at aflaste afdelingen eller som specialister i designfasen, hvor vi kan komme med gode ideer baseret på mange års "hands on" erfaring.

Kompetencer